Kotek Jiří Plevný Miroslav Havel Bohdan Kubín Stanislav Šnajdauf František Souček Jiří Morávek Jiří Illek Zbyněk
Martáková Naděžda Bárta Miloš Stefan Ivan Johannes Radomír Vlasatý Václav Klír Petr Fistr Ljubo Plachý Vojtěch Lískovec Vojtěch
Masák Petr Vobořil Jaroslav Balog Petr Gabányiová Lucie Paroubek Pavel vesely_antonin Sudimacová Sonia Malý Václav
Nöbauer Jaroslav Ženíšek Jiří Dědič Martin Guhová Eva Vlasák Martin Dušková Jarmila Drobný Miroslav Tišer Jiří Bezouška Martin
ALTERNATIVA podala kandidátku do krajských voleb
Datum: 10.08.2012

pro Karlovarský kraj. V koalici kandiduje také v Plzeňském a Hradeckém kraji

ALTERNATIVA získala v posledních krajských volbách 10 % hlasů voličů. S pěti (!) mandáty se stala za ČSSD, ODS a KSČM čtvrtou nejsilnější stranou v zastupitelstvu. Přes nabídku hejtmana Novotného nepřistoupila v roce 2008 do koalice s ČSSD a KSČM. Proto byla její práce v zastupitelstvu opoziční. Byla kritická nejen k nekoncepčnímu a zběsilému řešení zdravotnictví a školství, které započala ČSSD s ODS ještě v předminulém volebním období a jen v něm v koalici s KSČM pokračovala. ALTERNATIVA se jednoznačně vymezila proti neprůhlednému politikaření, netransparentnímu zadávání zakázek a dotací ROP, ke kterému nebyli zastupitelé ALTERNATIVY vůbec připuštěni.

 

Obhajoba mandátů a volební nabídka je závazkem


zastupitelé zleva: St.Kubín, J.Kotek, B.Havel a M.Plevný

V termínu pro říjnové volby 2012 na podání kandidátek u volebního úřadu, podala ALTERNATIVA svojí kompletní kandidátku. Kandidátka je regionálně vyvážená a na rozdíl od minulých období, významně posílila na Sokolovsku.

Lídrem kandidátky je trojlístek osobností reprezentujících tři okresní města. Karlovarský Ing. Jiří Kotek, jako výrazný protagonista protikorupčního boje, který ve funkci 1.námětka v Karlových Varech osvědčil praktické schopnosti manažerského řízení a vedle běžného chodu agend zavedl řadu protikorupčních opatření. Sokolovský Ing. Miroslav Balatka, hudebník a hlavní protagonista obnoveného „Festivalu politické písně“, ke kterému s organizátory přiřadili také soutěž „Papaláš roku“ je novou tváří politické aktivity, přinášející střízlivé pohledy nejen na kulturu, ale také na těžký reálný život v našem regionu. Docent Miroslav Plevný, děkan Západočeské univerzity je čitelným představitelem snahy o vzdělanost v našem kraji s odbornými ekonomickými i praktickými náhledy na hospodaření s veřejným majetkem, které prokázal ve funkci náměstka starosty v Chebu.

Také následující kandidáti naznačují priority ALTERNATIVY. Čtvrtý Ing. František Šnajdauf, je identifikován s tematikou protikorupční aktivity ve Františkových Lázních. Střety s kriminalizovaným I.Mlátilíkem (starostou) a zradou „koupených“ členů ODS vyžadují od něj značnou osobní odvahu. Tento kandidát je také zkušeným zastupitelem, ve funkci místostarosty pracoval necelé dva roky, než byl přeběhlíky také odvolán. Novicem na kandidátce je sokolovský Robert Pisár, který je významným nositelem tématu sociální pomoci. Řadu let pracuje v této oblasti a v současnosti je ředitelem o.p.s. Pomoc v nouzi. 

Na kandidátce jsou také lékaři, dokonce dva primáři, jsou zde i pedagogové. Ti tradičně utvářejí skupinu „morální garance“. Jednak tím veřejně vyjadřují svojí podporu ALTERNATIVNÍMU uskupení, ale také jsou pro samotné spolukandidáty závazkem, zpětnou vazbou k nejzákladnějším lidským hodnotám.

Také další kandidáti jsou velmi zajímavou nabídkou pro voliče. Jsou příslibem oživení zatuchlého politického klimatu zastupitelstva. Nejsou to lidé do „křoví“ kandidátky, aby byl naplněn její počet 45, ale za každým z kandidátů je vidět jejich veřejné angažmá. Ať jsou to sportovci, organizátoři, aktivisté, političtí idealisté malých stran. S ohledem na zvyšující se sociální napětí ve společnosti je na kandidátce několik osobností právě z oblasti sociální pomoci.