Kotek Jiří Plevný Miroslav Havel Bohdan Kubín Stanislav Šnajdauf František Souček Jiří Morávek Jiří Illek Zbyněk
Martáková Naděžda Bárta Miloš Stefan Ivan Johannes Radomír Vlasatý Václav Klír Petr Fistr Ljubo Plachý Vojtěch Lískovec Vojtěch
Masák Petr Vobořil Jaroslav Balog Petr Gabányiová Lucie Paroubek Pavel vesely_antonin Sudimacová Sonia Malý Václav
Nöbauer Jaroslav Ženíšek Jiří Dědič Martin Guhová Eva Vlasák Martin Dušková Jarmila Drobný Miroslav Tišer Jiří Bezouška Martin

Mgr. Bohdan Havel
narozen 22. března 1963 v Praze

„Co nezakazuje zákon, měl by nám zakazovat stud. Umění vládnout spočívá v moudrosti, nikoli v síle a úskoku. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá."


havel_bohdan

Bydlím v Kraslicích, kde jsem vystudoval střední průmyslovou školu výroby hudebních nástrojů. Od roku 1996 jsem působil šest let jako tajemník na kraslické radnici. V roce 2008 jsem absolvoval vysokou školu v oboru řízení lidských zdrojů a personální management. V současné době pracuji, jako obchodní manažer ve firmě, zabývající se prodejem hudebních nástrojů a ozvučovací a světelné techniky.

Jsem ženatý, mám dva syny. Do mých zájmů patří zejména hudba, film, četba.


Na počátku devadesátých let jsem vstoupil do komunální politiky, a jako kandidát OF jsem byl zvolen členem městského zastupitelstva. Od loňského roku působím jako člen Alternativy v Zastupitelstvu Karlovarského kraje ve funkci předsedy kontrolního výboru. Můj největší zájem je upřen na oblast veřejné správy, kde se při svém působení ve veřejných funkcích snažím o to, aby slušnost, poctivost a vysoká míra profesní odbornosti nahradily nekompetentnost, aroganci a korupční chování úředníků a politiků. Tato tématika je obzvláště aktuální v karlovarském regionu, kde je zaznamenána řada odstrašujících příkladů zneužívání veřejných funkcí a korupčního chování mezi veřejnými činiteli.


Přivítal jsem možnost, spolupracovat s mimoparlamentními stranami při jejich snaze o očištění naší politiky od všech negativních jevů.

Domnívám se, že v naší současné politice nelze úspěšně řešit žádné dílčí problémy bez splnění základního úkolu, kterým je její skutečná mravní očista. To platí jak v komunální politice (na úrovni obcí a krajů), tak i v politice vrcholné (parlamentní). Jsem proto zastáncem zpřísnění zákona o střetu zájmů a postihů za jeho porušování. Stejně tak nesouhlasím s tím, aby byli poslanci a senátoři chráněni imunitou mimo parlamentní půdu, a aby jim byly poskytovány dosavadní přemrštěné materiální výhody, spojené s výkonem jejich veřejné funkce.

havel@alternativa08.cz