Kotek Jiří Plevný Miroslav Havel Bohdan Kubín Stanislav Šnajdauf František Souček Jiří Morávek Jiří Illek Zbyněk
Martáková Naděžda Bárta Miloš Stefan Ivan Johannes Radomír Vlasatý Václav Klír Petr Fistr Ljubo Plachý Vojtěch Lískovec Vojtěch
Masák Petr Vobořil Jaroslav Balog Petr Gabányiová Lucie Paroubek Pavel vesely_antonin Sudimacová Sonia Malý Václav
Nöbauer Jaroslav Ženíšek Jiří Dědič Martin Guhová Eva Vlasák Martin Dušková Jarmila Drobný Miroslav Tišer Jiří Bezouška Martin

Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
narozen 12. října 1965 v Chebu

„Mám směr: vzdělání, slušnost a pracovitost!“

plevny_miroslavVystudoval technickou kybernetiku na Fakultě strojní a elektrotechnické Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.

V letech 1990 až 1993 působil na Fakultě řízení Žilinské univerzity a v roce 1994 se vrátil do Chebu, kde vyučuje na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity a zároveň zde 10 let působil ve funkci proděkana fakulty. V roce 2005 byl jmenován docentem pro obor Informační a řídicí systémy a na fakultě přednáší v předmětech Operační výzkum a Logistika.

Do komunální politiky se zapojil v letech 1998 – 2000 jako předseda Regionální koordinační skupiny fungující v Karlovarském kraji před formálním ustavením kraje. V roce 2002 byl jako nestraník za Volbu pro město zvolen zastupitelem a radním města Chebu, kde od roku 2006 působí ve funkci prvního místostarosty.

Žije v Chebu, je ženatý, má dvě dcery – dvojčata (3 roky).
Záliby - basketbal, rybaření, filatelie.

 

plevny@alternativa08.cz