Kotek Jiří Plevný Miroslav Havel Bohdan Kubín Stanislav Šnajdauf František Souček Jiří Morávek Jiří Illek Zbyněk
Martáková Naděžda Bárta Miloš Stefan Ivan Johannes Radomír Vlasatý Václav Klír Petr Fistr Ljubo Plachý Vojtěch Lískovec Vojtěch
Masák Petr Vobořil Jaroslav Balog Petr Gabányiová Lucie Paroubek Pavel vesely_antonin Sudimacová Sonia Malý Václav
Nöbauer Jaroslav Ženíšek Jiří Dědič Martin Guhová Eva Vlasák Martin Dušková Jarmila Drobný Miroslav Tišer Jiří Bezouška Martin

Sonia Sudimacová
narozena 16. října 1971


Nejhorším zlem na světě je lidská lhostejnost.“

sudimacova_soniaPo studiích a několika letech podnikání se začala plně věnovat ve prospěch dětí - ne každé dítě má to štěstí prožít dětství jako rajskou zahradu, dětství některých je spíše "slzavým údolím".

Pracuje jako „streetwork“ v neziskové organizaci KOTEC, kde se věnuje dětem kategorizovaným jako „rizikové“, problematice syndromu CAN a domácímu násilí. Stěžejním tématem jsou děti s diagnózou PAS (poruchy autistického spektra). Je zakladatelkou dobrovolného sdružení rodičů těchto dětí v kraji (viz. AUTISTIK KARLOVARSKÝ KRAJ). Je autorkou projektu „Příběhy berušky Milušky“, který realizuje v mateřských školách. V oblasti domácího násilí se věnuje přednáškové činnosti, zejména na vesnicích a malých městech, kde je velmi malé právní povědomí.

Současně studuje VŠ s právní specializací a speciální pedagogiku na  Západočeské fakultě v  Plzni a  na UK Praha  problematiku autismu.

 

info@alternativa08.cz